Over People Engineering

Vanwaar 'People Engineering'?

Volgens Wikipedia betekent “engineering” wetenschappelijke kennis gebruiken en ontwikkelen om technische en fysische problemen op te lossen. Engineering beoogt hier dus enkel het toepassen van technieken op levenloze zaken.

Zit er dan geen groot potentieel in het inzetten van deze kennis voor de levende mens, met name het “engineeren” van de mens? De mens is het meest complexe product, maar waarin ook de allergrootste meerwaarde schuilt. Het is dus zeker de moeite om zijn “wezen” en “doen” onder de loep te nemen!

Missie van People Engineering

Mijn missie is mensen hun ware passie doen ontdekken, zodat ze meer voldoening krijgen in hun leven.

Concreet wil ik mensen begeleiden om inzicht te krijgen in hun handelen, en ze de mogelijkheid geven om dit in de gewenste richting te veranderen.

Patricia Van Reeth, Januari 2014